Giá xe (bao gồm VAT) 559,000,000
Chi phí đăng ký 77,621,700
Tổng chi phí 636,621,700
Số tiền vay 0
Tiền trả tháng đầu 0


GHI CHÚ: Các giá trị trong bảng tính trên đây là giá trị ước tính và chỉ mang tính chất tham khảo. Số tiền trả hàng tháng sẽ giảm dần theo dư nợ.